De praktijkondersteuners

Praktijkondersteuning Chronische Zorg & Ouderenzorg
Onze praktijkondersteunster adviseert en begeleidt mensen met chronische aandoeningen als suikerziekte, (hoog risico) op hart- of vaatziekte en longaandoeningen. Zij werkt met professionele protocollen die gezamenlijk met de regionale organisatie POZOB worden opgesteld. Met deze protocollen als leidraad is er veel plaats voor persoonlijk contact en wordt samen met de patiënt een individueel zorgplan opgesteld. De patiënt kan hierin zelf zijn/haar waarden inzien en bijhouden door het MGP programma. Onze filosofie is dat alleen met maatwerk deze groep mensen optimaal begeleid kan worden. 

Zij is ook speciaal opgeleid om kwetsbare ouderen met hun gezin en familie te ondersteunen en te begeleiden. Ook deze zorg is vanuit de regionale organisatie POZOB georganiseerd. Onze doelstelling is dat mensen zo lang mogelijk thuis moeten kunnen blijven wonen door optimale verzorging en begeleiding van hen en hun familie en mantelzorgers. Ook deze zorg wordt op maat geleverd in overleg met de patiënt en alle mensen in de zorg die daarbij betrokken zijn.

 

Praktijkondersteuning Psychische Klachten

Mijn praktijkondersteunster Renée adviseerten begeleidt volwassenen met psychische klachten of gedragsproblemen. Jeske doet hetzelfde maar dan bij kinderen. Ook zij werken vanuit de regionale organisatie POZOB met professionele protocollen. Natuurlijk staat in hun werk persoonlijke aandacht en begrip hoog bovenaan. Zij kennen alle mogelijkheden van de geestelijke gezondheidszorg in onze regio en kunnen daardoor op maat mijn patiënten begeleiden of verwijzen.

Renée Roufs

Foto Renee "In februari 2018 met ben ik gestart bij de praktijk als praktijkondersteuner GGZ. Dit houdt in dat als een volwassene psychische klachten heeft de dokter deze kan doorverwijzen naar mij voor ondersteuning en begeleiding bij het oplossen van de klachten. Wanneer een patiënt voor het eerst bij mij komt, vind ik het belangrijk om ervoor te zorgen dat hij of zij zich welkom, veilig en begrepen voelt. Van daaruit gaan we dan samen doelen opstellen om aan te werken die voor hem/haar belangrijk zijn. Zo blijft iemand gemotiveerd en bereiken we wat nodig is. Ik vind het heel leuk en ontzettend mooi dat ik mensen mag ondersteunen in dit persoonlijk ontwikkelingsproces. Iets wat ook heel afwisselend is, want geen dag of mens is hetzelfde. 
In mijn vrije tijd ga ik graag de uitdaging aan door deel te nemen aan obstacles/mudruns en ik houd van paardrijden. Ook geniet ik van het tijd doorbrengen met mijn vriend, familie en vrienden."

 Jeske Jacobs

Jeske dot“Ik vind het leuk om met kinderen en hun ouders te werken en te zoeken naar de manier waarop ik hen het beste kan begeleiden en ondersteunen. Na mijn opleiding psychologie met de specialisatie kind en jeugd, heb ik jaren bij Combinatie Jeugdzorg gewerkt en nu dus als praktijkondersteun(st)er geestelijke gezondheidszorg jeugd (POH-GGZ-Jeugd) in deze praktijk.
Het valt niet mee als je als kind in een lastige situatie terecht komt en daarbij hulp nodig hebt. Omdat dit al zwaar genoeg is, probeer ik vooral te kijken naar de eigen kracht van het kind door te zoeken naar wat er al goed gaat en vanuit daar samen aan de slag te gaan met wat er niet zo goed gaat. Ook gebruik ik graag humor in het contact met kinderen.”

Wij staan klaar voor jou!

De huisarts
De praktijkassistentes
De praktijkondersteuners