Coronaspreekuur huisartsen Best Corona Virus

Coronaspreekuur Huisartsen in Best

Vanaf heden nemen de 12 huisartspraktijken in Best extra maatregelen in verband met het Corona virus. Deze extra maatregelen zijn nodig om het besmettingsrisico voor andere patiënten en zorgpersoneel tot een minimum te beperken, om telefonisch bereikbaar te blijven en om de toegenomen zorgvraag in zo goed mogelijke banen te leiden. De maatregelen bestaan er vooral uit onnodig patiëntencontact met zorgverleners te vermijden. Een aantal maatregelen gold al, maar worden nu stringenter toegepast en uitgebreid.    

Dringend verzoek: eerst informatie over corona via thuisarts.nl of 0800-1351

Allereerst wordt mensen met koorts, luchtwegklachten en/ of vragen over het Coronavirus (Covid-19) dringend gevraagd zoveel mogelijk zelf informatie op halen via thuisarts.nl en rivm.nl of te bellen met het landelijke nummer 0800-1351. Op deze manier wordt de telefonische bereikbaarheid van de huisartsen niet onnodig overbelast.

Niet zomaar naar de praktijk komen, ook niet voor recepten of verwijsbrieven
Mensen met dusdanige klachten van koorts en/ of de luchtwegen die een arts willen raadplegen verzoeken wij zeer dringend niet zonder afspraak naar de praktijk te komenmaar om eerst telefonisch contact op te nemen. Dit geldt ook voor mensen met andere klachten dan die van de luchtwegen. Verwijsbrieven of andere briefjes liggen niet meer klaar op de praktijk om opgehaald te worden.  Dit zal per mail of per post afgehandeld worden.

Isolatiepost Coronavirus Huisartsen Best in Sporthal Naestenbest

Voor mensen met koorts en/ of luchtwegklachten en mensen met andere klachten maar die daarnaast ook hoesten, grieperig zijn of koorts hebben en die beoordeeld moeten worden door een huisarts, is een speciale zg. isolatiepost ingericht in sporthal Naestenbest. Deze extra maatregel is nodig om het besmettingsrisico voor andere patiënten en zorgpersoneel tot een minimum te beperken. In de sporthal zullen voorlopig ieder dag, met uitzondering van het weekend, 2 plaatselijke huisartsen met praktijkondersteuner of assistente aanwezig zijn om de patiënten te beoordelen en indien nodig door te sturen. De huisartsen en hun ondersteunend  personeel zullen de patiënten ontvangen in beschermende kleding. Patiënten kunnen naar binnen bij de achteringang  van de sporthal aan de Jacob van Wassenaerstraat bij parkeerplaats van de Wilhelmina Boys. Neem vooral niet de hoofdingang. Dit om het aanwezige personeel van de sporthal en overige bezoekers al zonder klachten te beschermen. 

Mensen met klachten dienen eerst telefonisch contact op te nemen met de eigen huisartspraktijk. De assistente van uw huisarts is bevoegd om te beoordelen of volstaan kan worden met een adviesof dat een afspraak nodig is. Een afspraak maakt zij vervolgens voor u voor dit spreekuur in de sporthal. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling om op eigen gelegenheid naar de sporthal te gaan.  In de nabijheid van de sporthal is voldoende parkeergelegenheid.  

Indien uw huisarts werkzaam is op de isolatiepost en u wilt die dag een afspraak maken voor een andere klacht dan luchtwegklachten, dan wordt deze afspraak ingepland op het spreekuur van 1 van de andere 11 huisartspraktijken in Best. We verzoeken u niet te wachten met uw afspraak tot uw huisarts weer aanwezig is om zo extra drukte op de praktijken te vermijden.

Met deze nieuwe maatregel, komen de speciale koorts/luchtwegklachten spreekuren bij de huisartsen aan het eind van de dag te vervallen.

 

In overleg met de apotheken in Best is afgesproken dat indien medicatie wordt voorgeschreven bij luchtwegklachten deze medicatie thuis bezorgd gaat worden om andere bezoekers van de apotheek en het apotheekpersoneel te beschermen.

Praktijkassistentes en praktijkondersteuners geen fysiek contact met patiënten
De praktijkassistentes gaan werken achter gesloten glas aan de balie. Indien nodig zullen reguliere controles van chronische aandoeningen als verhoogde  bloeddruk, diabetes of astma/ copd  doorgeschoven worden naar een later tijdstip of telefonisch afgewerkt worden indien mogelijk. Dit geldt ook voor het spreekuur van de praktijkondersteuners. Met iedereen die al een afspraak heeft, zal telefonisch contact opgenomen worden.

Mensen met een afspraak bij de POH GGZ of POH jeugd zullen telefonisch worden afgehandeld.

Online afspraken maken voor het spreekuur tijdelijk niet mogelijk

Bij huisartspraktijken die gebruik maken van Online afspraak maken” is deze functionaliteit tijdelijk uitgeschakeldom te voorkomen dat zonder vooroverleg afspraken worden ingepland.

Wij realiseren ons dat dit verregaande maatregelen zijn die raken aan de laagdrempeligheid die wij altijd graag willen bieden. Deze maatregelen zijn helaas nodig om verder verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan. Daarbij is het niet ondenkbaar dat de maatregelen in de loop van de komende dagen of weken verder uitgebreid zullen gaan worden. Houd daarom de website van uw eigen huisarts in de gaten voor meer informatie. We hopen van harte dat we deze situatie met zijn allen zo snel mogelijk weer de baas zijn.

De 12 huisartspraktijken van Best

 

 

Lees eerst de bekende informatie over het corona virus op de sites Thuisarts en die van het RIVM en de Rijksoverheid

https://www.thuisarts.nl/nieuw-coronavirus/ik-ben-bang-dat-ik-besmet-ben-met-nieuwe-coronavirus

https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/12/nieuwe-maatregelen-tegen-verspreiding-coronavirus-in-nederland

Toch nog vragen? Het landelijk informatienummer mbt coronavirus.

Je kunt telefonisch contact opnemen via 0800-1351.